•  
     

Ache Seu Nome Ninja Aki !ShiTeR = Aririkichikushi UHEUEHUEHEU SO DEU i NESSA ____
 


rinkachikudoari kkkkkkkkkk lol
 


Nome original: Rodrigo

Nome nesse negocio ae XD:
SHIMOTENOKIJIMO
 


KATOTESHIKUKI
 


o meu foi = katana
 


nokadotamo
 


Takumotokashitemo
 


kurucushichimoto
 


O meu ficou KURINKUSHIARIMOTO kk