•  
     

Como proceder sobre ataque de zumbi =Dvery tenso