•  
     

Como matar 250 ratos rindo muito 
kkkkkk muito ____
 
nossa mano quanto rato, GZUISSSSSSSSSSSSSS !
 
Nossa Quanto Rato
Boa Ideia mesmo pra mata rato
ashuauhasasuhasuh