•  
     

Ache Seu Nome Ninja Aki !

ShiTeR = Aririkichikushi UHEUEHUEHEU SO DEU i NESSA ____
 
rinkachikudoari kkkkkkkkkk lol
 
Nome original: Rodrigo

Nome nesse negocio ae XD:
SHIMOTENOKIJIMO
 
KATOTESHIKUKI
 
o meu foi = katana
 
nokadotamo
 
Takumotokashitemo
 
kurucushichimoto
 
O meu ficou KURINKUSHIARIMOTO kk